Versenykiírás
1. BAJNOKSÁG CÉLJA:
Szervezett, sportszerű és kulturált sportolási lehetőség biztosítása, az iskolai fáradalmak levezetése, a labdarúgás népszerűsítése, a sportkapcsolatok kiépítése és ápolása. Egészséges életmódra való nevelés.
2. BAJNOKSÁG RENDEZŐJE:
A bajnokság az EHK és a BME Testnevelési Központ és BEFS támogatásával kerül megrendezésre. A bajnokság gyakorlati megvalósítását a főoldalon ismertetett szervező gárda látja el.
Szervezési és fegyelmi ügyekben a Szervező Bizottság dönt. (fegyelmi szabályzat)
3. BAJNOKSÁG HELYE:
BME szabadtéri sporttelepe. Budapest, XI. ker. (Lágymányos) Bogdánfy út;
Sportlétesítmény.
4. BAJNOKSÁG IDEJE:
Februártól júniusig ill. szeptembertől Karácsonyig a BME szemeszter beosztásához igazodva. A mérkőzések hétfőtől péntekig 17 és 23 óra közötti időszakban folynak.
5. BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐI, NEVEZÉS:
A bajnokságba bárki nevezhet, személyi megkötés nincs. Ha a pályák száma lehetővé teszik, akkor minden csapat nevezését el tudjuk fogadni (ez a távlati célunk), addig azonban ez nem áll módunkban.
! A nevezések sorrendjének megállapítása a következő módon történik:
(1) a csapat tagjai BME hallgatók (polgárok),
(2) volt BME-sek,
(3) hallgatók,
(4) külsősök.
 

Természetesen vannak vegyes csapatok, náluk a sorrend megállapításában a különböző kategóriákba tartozók aránya dönt. Ez a sorrend nem csak az új csapatokra vonatkozik! Előfordulhat, hogy új BME-s csapatok bekerülnek, míg régebb óta a bajnokságban szereplő külsősök sajnos nem. Erre azért van szükség, mert BME bajnokság lévén elsősorban az egyetem hallgatóinak sportolását kívánjuk támogatni. A nevező csapatoknak be kell fizetnie a nevezési díjat, ki kell töltenie a nevezési lapot. A nevezések leadásának ill. nevezési díj befizetésének kezdetéről, módjáról és végső határidejéről szintén a honlap főoldala ad tájékoztatást.
6. NEVEZÉSI DÍJ:
Az aktuális idényre vonatkozó nevezési díj összegéről befizetés módjáról a honlap hírek oldala ad tájékoztatást. A nevezési díjban adott összegű kaució van, amelyet azon csapatok kapnak vissza, melyek a bajnokság során az összes mérkőzésen megjelentek, halasztás esetén időben értesítették ellenfelüket, és a szervezőket, valamint ha az idény során a legrosszabb fairplay minősítése nem haladja meg a hármat. (A kaució összegéből az esetleges meccshalasztásokat levonjuk.) Az összeget a honlapon megadott időpontig lehet felvenni. A szezon során a csapathoz maximum 4 új játékos nevezhető, ha ez növeli a csapat összetételéből származó nevezési díjat, a különbözet levonásra kerül a kaucióból a bajnokság végén.
7. BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSA:
A bajnokság többligás rendszerben zajlik. A ligák "erősorrend" alapján jönnek létre. A ligákból a két legjobb feljut, az utolsó 4 kiesik, kivétel a III. ligák, melyből az utolsó két csapat esik ki. A feljutás ill. kiesés a csapatokra nézve kötelező, ez alól kivétel nincs. Amennyiben egy csapat, amelyik feljutó helyen végzett nem vállalja a felsőbb ligában indulást, abban az esetben automatikusan egy ligát visszalép, tehát két ligával lejjebbről indul, mint amelyikben indulhatott volna.

A ligákon belül a csapatok körmérkőzést játszanak egymással a helyezésekért. A győzelemért 3 pont, a döntetlenért 1 pont jár, a vereségért nem jár pont. A bajnok értelemszerűen az, aki a legtöbb pontot gyűjti egy bajnokság során. Azonos pontszám esetén elsősorban az egymás elleni eredmény dönt, majd a jobb gólkülönbség, végül a rúgott gólok száma. Több csapat azonos pontszáma esetén az egymás elleni eredményekből készített minitabella a döntő (pontok, egymás elleni eredmény, gólarány, rúgott gólok), ennek minden paraméterben való egyezés esetén a "nagy" tabellán szereplő gólarány majd rúgott gól a döntő.

Egy idény fél évet ölel fel, tehát van külön őszi és tavaszi bajnokság. Minden bajnokságra új nevezést kell leadni! A csoportokból való kiesésről és feljutásról a honlap hírek oldala ad tájékoztatást a nevezési időszakban.
8. JÁTÉKOSOK SZEREPELTETÉSE:
Ugyanaz a játékos egy ligán belül több csapatban nem játszhat csak szervezői engedéllyel. Ugyanaz a játékos a bajnokságon belül maximum 3 csapatban játszhat. Egy csapatba minimum 8, maximum 12 játékos nevezhető. Ugyanaz a csapat több ligában nem szerepelhet. (Két csapatot akkor tekintünk azonos összetételűnek, ha a keretben legalább 4 játékos személy szerint azonos.)
9. MÉRKŐZÉS HALASZTÁSA:
Amennyiben egy csapat nem jelenik meg a mérkőzésen és ezt előre az ellenfél valamint a szervezők felé nem jelzi a mérkőzés kezdési időpontját megelőzően legalább 4 órával, a mérkőzést 5-0-ás eredménnyel és 3 ponttal az ellenfél nyeri. Ebben az esetben a meg nem jelent csapat a legrosszabb fairplay minősítést kapja. A megjelent csapat nem kap fairplay minősítést. Három hasonló eset után a meg nem jelent csapatot kizárjuk a bajnokságból.

A halasztást a honlapon keresztül kell kezdeményezni, és csak az ellenfél elfogadása esetén tekinthető elfogadott halasztásnak. A honlap figyelmeztet, ha 2 napon belül kezdeményezik a halasztást, hogy az adott csapat vegye fel a kapcsolatot telefonon is első körben az ellenféllel vagy ennek sikertelen kísérlete során a szervezőkkel. Nem tudjuk indoknak elfogadni, ha egy csapat elküldi a halasztási kérelmet, de az ellenfél azt nem igazolja vissza.

Mérkőzést halasztani csak indokolt esetben, és egy félévben csak kétszer lehet! Az első halasztás a kaució két-ötödének elvesztésével, a második halasztás a teljes kaució elvesztésével jár. Kettőnél több alkalommal semmilyen indokkal nem lehet meccset halasztani. Halasztani csak az ellenfél beleegyezésével lehet! Abban az esetben, ha a mérkőzés halasztásra került és valamilyen oknál fogva nem kerül lejátszásra, a mérkőzést halasztó csapat kárára lesz 5-0-ás eredmény elkönyvelve!
 
Aktuális heti mérkőzés halasztására nincs lehetőség
10. DÍJAZÁS:
Az idények (őszi/tavaszi) végén a legjobban szereplő csapatokat díjazzuk.
11. A MÉRKŐZÉS:
A játékidő 2*25 perc. A csapatok kötelesek a mérkőzések előtt legalább 10 perccel megjelenni! Várakozási idő nincs! A csapatoknak a labdáról gondoskodni kell! A mérkőzés folyamán az órát csak abban az esetben szabad megállítani, ha félidő van vagy ha sérülés történik. A mérkőzések egész órakor kezdődnek és legkésőbb az adott óra utolsó percében véget kell érjenek. Amennyiben egy mérkőzés az azt megelőző mérkőzés megadott órán túli folytatása miatt nem kezdődhet el időben, kérjük ezt emailben elküldeni a szervezők felé. A mérkőzés későbbi kezdése nem lehet indok annak a megadott órán túli folytatására. A mérkőzést időben be nem fejezése a két csapat részéről a legrosszabb fair-play minősítéssel és a kaució elvesztésével jár (ez utóbbi a másodszori előforduláskor).
12. SORSOLÁS:
A bajnokság sorsolása a nevezési időszak után megtörténik. Az első játéknap általában a jelentkezés lezárását követő hétfő, részletes tájékoztatás a honlap hírek oldalán olvasható. A sorsolás a honlapon található.
13. SZERELÉS:
A csapatoknak egységes (egyszínű) szerelésben kell megjelenniük. A pályákon stoplis cipő, a gumis is, használata tilos! Stoplis cipő viselését a szervezők szankcionálják.
14. EREDMÉNY KÖZLÉSE:
Az eredményt a honlapon keresztül kell rögzíteni.

Az eredményt legkésőbb a mérkőzést követő 7 napon belül kell feltölteni, ellenkező esetben a mérkőzés halasztottnak minősül, és mindkét csapatnak úgy tekintjük, hogy halasztást kért a mérkőzésre.
15. INFORMÁCIÓK:
Minden információ megtekinthetők az internetoldalon: http://bmefoci.bme.hu
16. FAIR-PLAY:
A Bajnokság elsődleges célja a korrekt, egymás épségét tiszteletben tartó játék. Ennek érdekében a csapatok fair-play teljesítményét értékeljük. Az ellenfél fair-play minősítését a csapatok a honlapon keresztül kell rögzíteniük az eredmény megadásával egy időben. Ha egy csapat egy idény során háromszor a legrosszabb fair-play minősítést kapja, a csapatot kizárjuk a Bajnokságból.
17. CSAPATOK ELLENŐRZÉSE:
A szervezőknek joguk illetve kötelességük az egyes csapatok személyazonosságának korrekt ellenőrzése. Eltérés esetén az adott csapatot büntetjük. Ha egy csapat nem tesz eleget ezen felkérésnek, a csapatot kizárással kell sújtani. A csapatoknak lehetőségük van az aktuális ellenfél összetételének ellenőrzésére. A honlapon elérhető a csoportban szereplő csapatok összetétele fotókkal ellátva. A mérkőzés megkezdése után nincs lehetőség az ellenfél összetételének utólagos reklamációjára. A mérkőzés megkezdése után az utólagosan érkezett játékosokat szintén csak a pályára lépésük előtt van lehetőség ellenőrizni.